En sekund, en diagnos – och många bemötanden

Datum: 2017-04-27

Plats: Universitetssjukhuset Örebro

Arrangemang: ANIVA-dagarna 2017