En sekund, en diagnos – och många bemötanden

Datum: 2017-03-22

Plats: Psykiatricentrum ingång 29, Centrallasarettet Västerås

Arrangemang: Lunchföredrag via SYLF

Tid: 12:00 – 12:50