En sekund, en diagnos – och livet tar en ny vändning

Datum: 2017-04-28

Plats: Karlstad CCC

Arrangemang: SFAM-kongressen 2017